სკოლის მართვის ავტომატიზაცია

http://www.schoolbook.ge/

სკოლის მართვის ავტომატიზაცია

კატეგორია: მეცნიერება და განათლება

სტატისტიკა დღეების მიხედვით:
ან ბოლო
# რაოდენ. IP საიდან შემოვიდა პროცენტი
1.434 *.*.*.* undefined / bookmark45.45 %
2.44 *.*.*.* https://www.google.com/4.61 %
3.36 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/ParentNew/Index3.77 %
4.33 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/Parent/Index3.46 %
5.24 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/2.51 %
6.23 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Parent/Index2.41 %
7.20 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks2.09 %
8.17 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/ParentNew/Index1.78 %
9.13 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/ParentNew/Index1.36 %
10.12 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index1.26 %
11.9 *.*.*.* https://www.schoolbook.ge/0.94 %
12.9 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Parent/HomeWorks0.94 %
13.9 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.94 %
14.8 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.84 %
15.8 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/E_journal_classes0.84 %
16.7 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.73 %
17.7 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.73 %
18.7 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.73 %
19.6 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.63 %
20.6 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/Parent/HomeWorks0.63 %
21.6 *.*.*.* https://6th.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.63 %
22.6 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.63 %
23.6 *.*.*.* https://chat.schoolbook.ge/0.63 %
24.6 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/ParentNew/PupilSchedules0.63 %
25.5 *.*.*.* https://logos.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.52 %
26.5 *.*.*.* https://stnicholas.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.52 %
27.5 *.*.*.* https://newschool.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.52 %
28.5 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.52 %
29.5 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.52 %
30.5 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.52 %
31.4 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDashboard0.42 %
32.4 *.*.*.* http://m.facebook.com/0.42 %
33.4 *.*.*.* https://qoralischool.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.42 %
34.4 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.42 %
35.3 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/HomeWorks0.31 %
36.3 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Parent/Messages0.31 %
37.3 *.*.*.* android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/0.31 %
38.3 *.*.*.* https://logos.schoolbook.ge/0.31 %
39.3 *.*.*.* https://modzgvari.schoolbook.ge/0.31 %
40.3 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherClasses0.31 %
41.3 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/ParentConversations?curre...0.31 %
42.3 *.*.*.* https://www.google.com0.31 %
43.3 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/0.31 %
44.3 *.*.*.* https://saduni.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.31 %
45.3 *.*.*.* https://saduni.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.31 %
46.3 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ChooseProfile/Index0.31 %
47.3 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/0.31 %
48.2 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDashboard0.21 %
49.2 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDashboard0.21 %
50.2 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/HomeWorks0.21 %
51.2 *.*.*.* http://www.buckswood.ge/0.21 %
52.2 *.*.*.* https://qoralischool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.21 %
53.2 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.21 %
54.2 *.*.*.* https://schoolbook.ge/0.21 %
55.2 *.*.*.* https://gorda.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.21 %
56.2 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.21 %
57.2 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/HomeWorks0.21 %
58.2 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/0.21 %
59.2 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.21 %
60.2 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/TeacherNew/TeacherDashboard0.21 %
61.2 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDebts0.21 %
62.2 *.*.*.* http://newton.edu.ge/0.21 %
63.2 *.*.*.* https://saduni.schoolbook.ge/0.21 %
64.2 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/Login/0.21 %
65.2 *.*.*.* https://stnicholas.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.21 %
66.2 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/Parent/Messages0.21 %
67.2 *.*.*.* http://bgs.edu.ge/0.21 %
68.2 *.*.*.* https://qoralischool.schoolbook.ge/ParentNew/Grades0.21 %
69.1 *.*.*.* https://saduni.schoolbook.ge/AdminSchoolWritings/school_write_points0.1 %
70.1 *.*.*.* https://igs.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
71.1 *.*.*.* http://www.schoolbook.ge/0.1 %
72.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/EjournalNew?ClassId=8226&SubjectId=4482&ViewerType...0.1 %
73.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/EjournalNew?ClassId=5770&SubjectId=3536&ViewerType...0.1 %
74.1 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDashboard0.1 %
75.1 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/0.1 %
76.1 *.*.*.* https://6th.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
77.1 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
78.1 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDebts0.1 %
79.1 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/ParentConversations?curren...0.1 %
80.1 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login0.1 %
81.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/EjournalNew?ClassId=11202&SubjectId=5271&ViewerTyp...0.1 %
82.1 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherClasses0.1 %
83.1 *.*.*.* https://graali.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.1 %
84.1 *.*.*.* https://qoralischool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/HomeWorks0.1 %
85.1 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/Login/Login0.1 %
86.1 *.*.*.* https://igs.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.1 %
87.1 *.*.*.* https://logos.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/PupilSchedules0.1 %
88.1 *.*.*.* https://modzgvari.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
89.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/EjournalNew?ClassId=5856&SubjectId=4116&ViewerType...0.1 %
90.1 *.*.*.* https://saduni.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/HomeWorks0.1 %
91.1 *.*.*.* https://newschool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.1 %
92.1 *.*.*.* https://www.google.co.uk0.1 %
93.1 *.*.*.* https://6th.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.1 %
94.1 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/Login/Login0.1 %
95.1 *.*.*.* https://saintnicholasschool.ge/0.1 %
96.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/TeacherMessages0.1 %
97.1 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
98.1 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/ParentNew/Grades0.1 %
99.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/EjournalNew?ClassId=11061&SubjectId=5187&ViewerTyp...0.1 %
100.1 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/ParentNew/PupilSchedules0.1 %
101.1 *.*.*.* https://yandex.ru/0.1 %
102.1 *.*.*.* https://tis.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/TeacherNew/TeacherClasses0.1 %
103.1 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDebts0.1 %
104.1 *.*.*.* https://logos.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.1 %
105.1 *.*.*.* https://qoralischool.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
106.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/Teachers_activity0.1 %
107.1 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.1 %
108.1 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/PupilSchedules0.1 %
109.1 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.1 %
110.1 *.*.*.* https://modzgvari.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.1 %
111.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/Teacher/E_journal_classes0.1 %
112.1 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ChooseProfile/Index0.1 %
113.1 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/ParentConversations?currenet...0.1 %
114.1 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/TeacherNew/TeacherDebts0.1 %
115.1 *.*.*.* https://saduni.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
116.1 *.*.*.* https://tis.schoolbook.ge/ParentNew/Index0.1 %
117.1 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/TeacherNew/SchoolFolders0.1 %
118.1 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/ParentNew/PupilSchedules0.1 %
119.1 *.*.*.* https://ani-zet.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.1 %
120.1 *.*.*.* https://6th.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherClasses0.1 %
121.1 *.*.*.* https://free.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Grades0.1 %
122.1 *.*.*.* https://stnicholas.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
123.1 *.*.*.* https://kiketischool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/ParentConversations?cu...0.1 %
124.1 *.*.*.* http://bgs.edu.ge0.1 %
125.1 *.*.*.* https://qoralischool.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDashboard0.1 %
126.1 *.*.*.* https://modzgvari.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.1 %
127.1 *.*.*.* https://graali.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/HomeWorks0.1 %
128.1 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/ParentConversations0.1 %
129.1 *.*.*.* https://eservices.schoolbook.ge/Teacher/Default0.1 %
130.1 *.*.*.* https://modzgvari.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherDebts0.1 %
131.1 *.*.*.* https://euro2000.schoolbook.ge/ChooseProfile/Index0.1 %
132.1 *.*.*.* https://igs.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/ParentNew/Index0.1 %
133.1 *.*.*.* https://buckswood.schoolbook.ge/ParentNew/ParentConversations0.1 %
134.1 *.*.*.* https://newton.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/TeacherNew/TeacherSchedulesNew0.1 %
135.1 *.*.*.* https://st.schoolbook.ge/TeacherNew/TeacherPrincipalClassSubjects?classId=75450.1 %
136.1 *.*.*.* https://geoschool.schoolbook.ge/Login/Login?ReturnUrl=/TeacherNew/TeacherDashboard0.1 %
137.1 *.*.*.* https://www.21saukune.ge/0.1 %
138.1 *.*.*.* https://www.google.ge/0.1 %
139.1 *.*.*.* https://shavnabada.schoolbook.ge/ParentNew/Grades0.1 %
140.1 *.*.*.* https://gorda.schoolbook.ge/ParentNew/HomeWorks0.1 %
სულ:955   

TOP.GE ვერსია 1.0.2 (სატესტო) © 2002-2021 | სალიცენზიო შეთანხმება და პასუხისმგებლობის უარყოფა | facebook.com/TOP.GE
იხილეთ TOP.GE - ის ძველი ვერსია ბმულზე

რეკლამა TOP.GE - ზე
TOP.GE-ს სერვერების განთავსებას და ინტერნეტთან კავშირს უზრუნველყოფს: CLOUD9


ჩვენ ვიყენებთ cookies რათა შემოგთავაზოთ უკეთესი სერვისი და მეტი კომფორტულობა. ჩვენი საიტით სარგებლობით თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს